Hotline 02-900-9500

(30 คู่สาย) ทุกวัน 9:00-18:00

ขยายฐานลูกค้าและ
เพิ่มยอดขายได้จากทั่วโลก

Google Adword ช่วยเป็นช่องทางให้ลูกค้าที่สนใจ ธุรกิจของคุณเข้าถึงได้ง่ายทั้งจากในประเทศและต่าง ประเทศ โดยไม่ถูกจำกัดด้านเวลา และพื้นที่ ซึ่งจะช่วย เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับธุรกิจได้ทั่วโลก

ไม่พลาดทุกการค้นหา ลูกค้าสามารถเข้าถึงธุรกิจของคุณได้ตลอด 24 ชม.

ด้วยระบบวิเคราะห์คำจาก Google ที่จะช่วยให้กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในสินค้าและบริการของคุณสามารถเข้าถึงธุรกิจของคุณได้ทันที

ตรวจสอบ ควบคุม คีย์เวิร์ด และคำโฆษณา เพื่อนำมาวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมวิเคราะห์ ตรวจสอบ และปรับปรุงให้โฆษณาของคุณสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุ้มค่า จ่ายตามจริง ควบคุมงบโฆษณาได้

คุณจะเสียค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อลูกค้าคลิกโฆษณาเพื่อเข้า ชมเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงกำหนดงบประมาณรายวัน รายเดือน และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

รายงานสรุปผลการลงโฆษณา โดยแจ้งให้ทราบในทุกเดือน

ผู้ใช้บริการจะได้รับรายงานแจ้งให้ทราบถึงต้นทุนค่า โฆษณา และจำนวนคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ผ่าน โฆษณาที่ได้ลงไว้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ แคมเปญโฆษณาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
รูปแบบการโฆษณาบน Google Adwords

Google Adwords ติดหน้าแรก ค้นหาเมื่อไหร่ก็เจอ

บริการวางแผนเลือกคีย์เวิร์ด กำหนดเป้าหมาย การลงสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.google.com

Google Display Network เข้าเว็บไหนก็เจอ

สามารถเลือกการลงโฆษณาผ่าน Google ได้หลายรูปแบบ สามารถกำหนดรูปแบบที่จะลงโฆษณาได้ทั้งรูปภาพ Banner วีดีโอ ซึ่งจะปรากฏได้เห็นมากกว่า 1,000 เว็บไซต์

อัตราค่าบริการ Google แบ่งเป็น

Google Adwords 1 Month 3 Month 6 Month 12 Month
1. Google Search        
ค่าบริการ 3,000 7,500 13,200 24,000
ค่าโฆษณา 3,000 9,000 18,000 36,000
ราคารวม 6,000 16,500 31,200 60,000
         
2. Google Display Network & Remarketing        
ค่าบริการ 3,000 7,500 13,200 24,000
ค่าโฆษณา 3,000 9,000 18,000 36,000
ราคารวม 6,000 16,500 31,200 60,000